EKSAMEN

Formålet med den afsluttende eksamen
Formålet med den afsluttende eksamen er at se, hvorvidt du som studerende er i stand til at arbejde professionelt fra idé til færdigt produkt inkl. klargøring af mønstre, der kan gå direkte i produktion.

Afsluttende eksamen på 2. år
2. år afsluttes med en individuel eksamensopgave – en design- og kollektionsopgave indeholdende designmappe, opsyning af et antal modeller samt produktionsfærdige mønstre, hvor eksamen bedømmes af to eksterne censorer. Efter bestået eksamen modtager du et internationalt eksamensbevis.

Eksamen efter 1. år
1. år afsluttes med en årsprøve. Årsprøven består af en designopgave, der indeholder både opsyning af modeller samt udarbejdelse af designmappe. Eksamen bedømmes af en ekstern censor. Denne eksamen skal give et billede af hvilket niveau den studerende befinder sig på efter 1 års studie og teste niveauet i forhold til de krav, der stilles.

Bedømmelse af eksamen
Ved både 1. års- og afsluttende eksamen anvendes 7-skalaen.

Merit til videre uddannelse
Uddannelsen giver ofte merit på andre designuddannelser – også i udlandet.

For vores studerende, som efter to års uddannelse på Fashion Design Akademiet, gerne vil læse videre og erhverve sig en bachelorgrad, har vi et eksklusivt samarbejde med Paris American Academy i Paris.

Aftalen betyder, at vores uddannelse giver merit til at gå direkte ind og tage tredje år på deres bachelorprogram i Fashion.

Se mere om at Kombinere Fashion Design Akademiets to årige uddannelse til beklædningsdesigner med et tredje år på Paris American Academy i Paris her.

Eksamensopgave og diplom
Eksamensopgave kan kun udleveres såfremt alle obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt og hvis du som studerende i løbet af de 2 års uddannelse har mere end 15 % fravær vurderes det, hvorvidt du er egnet til at gå til eksamen. Eksamen skal bestås med karakteren 2 for at du kan få diplom.

Sygeeksamen
Såfremt den studerende bliver udsat for akut sygdom under eksamensforløbet, som forhindrer den studerende at gå op til endelig eksamen, er der mulighed for at gå til sygeeksamen ved efterfølgende års afsluttende eksamen. Her startes der forfra på eksamensforløbet med en ny opgave.