EKSAMEN

Afsluttende eksamen på 3. år
3. år afsluttes med et eksamensprojekt, der løber over ca. 3 måneder. De færdige eksamensprojekter bedømmes af to eksterne censorer.

Formålet med den afsluttende eksamen er at se hvorvidt de studerende er i stand til at arbejde professionelt fra idé til færdigt produkt inkl. klargøring af mønstre, der kan gå direkte i produktion.

Eksamensprojektet er individuelt – således at hver enkelt studerende har mulighed for at demonstrere kreativ og håndværksmæssig selvstændighed. Det er et af de afgørende krav, der stilles til de studerende i praksis.

Eksamensdiplom kan kun udstedes såfremt alle skemalagte opgaver er afleveret og godkendt.

Efter bestået eksamen modtager alle dimittender et internationalt eksamensdiplom.

Afslutning på 2. år
Andet studieår afsluttes med en projektopgave, som bedømmes af én ekstern censor. Projektopgaven skal give et overblik over de studerendes kompetencer efter andet studieår i forhold til de mål akademiet har med uddannelsen.

Afslutning på 1. år
Første studieår afsluttes med et mindre eksamenslignende projekt, der vurderes internt. Projektet skal give de studerende en fornemmelse af, hvordan deres styrker og svagheder i design- og forarbejdningsprocessen.

Bedømmelse af eksamen
Ved prøver og eksamen anvendes 7-skalaen.

Merit til videre uddannelse
Uddannelsen giver ofte merit på andre designuddannelser – også i udlandet.

Eksamensopgave og diplom
Eksamensopgave kan kun udleveres såfremt alle skemalagte opgaver er afleveret og godkendt.

Hvis du som studerende i løbet af de 3 års uddannelse har mere end 15 % fravær vurderes det, hvorvidt du er egnet til at gå til afsluttende eksamen. Der skal bestås med karakteren 2 for at få diplom.

Sygeeksamen
Såfremt den studerende bliver udsat for akut sygdom under eksamensforløbet, som forhindrer den studerende at gå op til endelig eksamen, er der mulighed for at gå til sygeeksamen ved efterfølgende års afsluttende eksamen. Her startes der forfra på eksamensforløbet med en ny opgave.

Eksamen på Fashion Design Akademiet