OM UDDANNELSEN

Formålet med uddannelsen er at give dig faglig viden, metodiske færdigheder og professionelle kompetencer med henblik på beskæftigelse i beklædningsbranchen.

Vi lægger vægt på, at vores uddannelse giver relevante kompetencer i forhold til konkrete arbejdsfunktioner. Det kræver en god tilpasningsevne til de aktuelle krav fra erhvervslivet. Vi holder os derfor orienteret om, hvilke krav omverdenen stiller til en designers faglige kompetencer, således at vores studerende til enhver tid, efterfølgende oplever, at uddannelsen indholdsmæssigt lever op til det, der forventes i praksis.

Beklædningsdesigner

Vores mål med uddannelsens indhold er:

  • At give dig faglig og håndværksmæssig dygtighed inden for produktionsmetoder, modelkonstruktion, konfektioneret skrædderi, tekstilprint og drapering.
  • At udvikle dine kreative evner og fantasi inden for tegning, idéudvikling og design.
  • At du udvikler rutine i anvendelse af computer som et naturligt redskab i forbindelse med udarbejdelse af arbejdstegninger, layouts, tekstilprint, præsentationer m.m.
  • At du opøver færdigheder i at omsætte givne forudsætninger og krat (æstetiske, funktionelle, produktionstekniske og økonomiske) til innovative designløsninger med udgangspunkt i fokus på bæredygtighed.

Uddannelsen på Fashion Design Akademiet er en kortere videregående uddannelse med en normeret studietid på 2 år (2 x 10 mdr.). Samlet antal ECTS-point 120. Studieåret starter medio august og slutter ultimo juni og vi følger de almindelige skolefridage og ferier (dog ingen vinterferie).

Se mere om uddannelsen i vores brochure her

OPBYGNING OG FAG

Uddannelsen på Fashion Design Akademiet er en kortere videregående uddannelse med en normeret studietid på 2 år (2 x 10 mdr.). Samlet antal ECTS-point 120. De fordeles således:

1. ÅR – 1. SEMESTER (25 ECTS)
Modelkonstruktion, industriel produktion, forarbejdning og syteknik (11,5 ECTS)
Modeillustration, arbejdstegning, designproces, idéudvikling, visuel præsentation (5,5 ECTS)
Tilskæring (5,5 ECTS)
Drapering (2 ECTS)
Foredrag (0,5 ECTS)
1. ÅR – 2. SEMESTER (35 ECTS)
Modelkonstruktion, industriel produktion, forarbejdning og syteknik (13 ECTS)
Modeillustration, arbejdstegning, designproces, idéudvikling, visuel præsentation (7 ECTS)
Tilskæring (4,5 ECTS)
Skrædderi, drapering og stilhistorie (2 ECTS)
Eksamen, inkl. udstilling/modeshow (7 ECTS)
Studietur (1,5 ECTS)
2. ÅR – 3. SEMESTER (25 ECTS)
Modelkonstruktion, industriel produktion, forarbejdning (9,5 ECTS)
Modeillustration, arbejdstegning, designproces, idéudvikling, visuel præsentation (6 ECTS)
Tilskæring (4,5 ECTS)
Skrædderi og drapering (2 ECTS)
IT/Adobe Illustrator – arbejdstegning på PC (2,5 ECTS)
Foredrag (0,5 ECTS)
2. ÅR – 4. SEMESTER (35 ECTS)
Modelkonstruktion, industriel produktion, forarbejdning (9,5 ECTS)
Modeillustration, arbejdstegning, designproces, idéudvikling, visuel præsentation (5 ECTS)
Tilskæring (3 ECTS)
Skrædderi og drapering (1,5 ECTS)
Afsluttende eksamen inkl. udstilling/modeshow (14,5 ECTS)
Studietur (1,5 ECTS)

Der undervises i følgende: Modelkonstruktion, industriel produktion, syning og syteknik, tegning, modeillustration, arbejdstegning, kollektionsopbygning, idéudvikling og design, tilskæring, drapering og stilhistorie, tegning og layout på PC i tegneprogrammet ILLUSTRATOR. Herudover er der indlagt foredrag, udstillinger og rundvisninger.

Undervisningsforløbet tilrettelægges i løbet af de 2 år uddannelsen varer således at alle opgaver og projekter så vidt det er muligt rummer alle design- og produktionsprocessens elementer. På hver årgang stilles der 7-8 vidt forskellige opgaver, som giver dig et bredt kendskab til alle processerne.

I hver opgave indgår der idéudvikling, designproces inkl. skitsering, arbejdstegning, mønsterkonstruktion, tilretning og det endelige produkt opsyes indeholdende diverse teknikker og afslutninger.

Opgaverne bliver løst teknisk som til en fabriksproduktion, hvor der samtidig er maksimalt fokus på og krav til høj kvalitet i forarbejdning og finish – produkter, hvor der er kræset for detaljerne.

Se flere detaljer i vores brochure her