BEKLÆDNINGSDESIGN

Vi lægger vægt på, at vores uddannelse i beklædningsdesign giver relevante kompetencer i forhold til konkrete arbejdsfunktioner. Det kræver en god tilpasningsevne til de aktuelle krav fra erhvervslivet. Vi holder os derfor orienteret om, hvilke krav omverdenen stiller til en designers faglige kompetencer. Det betyder at vores studerende til enhver tid, efterfølgende oplever, at uddannelsen indholdsmæssigt lever op til det, der forventes i praksis.

Beklædningsdesigner

Vores mål med uddannelsens indhold er:

  • At give dig faglig og håndværksmæssig dygtighed inden for produktionsmetoder, modelkonstruktion, konfektioneret skrædderi, tekstilprint og drapering.
  • At udvikle dine kreative evner og fantasi inden for tegning, idéudvikling og design.
  • At du udvikler rutine i anvendelse af computer som et naturligt redskab i forbindelse med udarbejdelse af arbejdstegninger, layouts, tekstilprint, præsentationer m.m.
  • At du opøver færdigheder i at omsætte givne forudsætninger og krav *) til innovative designløsninger med udgangspunkt i fokus på bæredygtighed.

*) æstetiske, funktionelle, produktionstekniske og økonomiske.

Studieåret starter medio august og slutter ultimo juni. Vi følger de almindelige skolefridage og ferier (dog ingen vinterferie).

Se mere om uddannelsen i vores brochure her >>

OPBYGNING OG FAG

Uddannelsen på Fashion Design Akademiet er en erhvervsrettet uddannelse med en normeret studietid på 3 år (3 x 10 mdr.) inkl. 2 måneders virksomhedspraktik. Samlet antal ECTS-point 180, hvilket svarer til de krav, der er til ECTS-point på en officiel BACHELOR.

Der undervises i følgende: Modelkonstruktion, industriel produktion, syning og syteknik, tegning, modeillustration, arbejdstegning, kollektionsopbygning, idéudvikling og design, grundlæggende tilskæring, tekstilprint, Adobe Creative Cloud, Iværksætteri, PAD-system, herretilskæring, teknisk dokumentation til produktion, materialelære, drapering, CV og personlig branding og stilhistorie.

Der er indlagt 2 måneders virksomhedspraktik på 5. semester.

Undervisningsforløbet tilrettelægges i løbet af de 3 år uddannelsen varer således at alle opgaver og projekter så vidt det er muligt rummer alle design- og produktionsprocessens elementer. På hver årgang stilles der forskellige opgaver, som giver dig et bredt kendskab til alle processerne.

I designopgaverne indgår  idéudvikling, designproces inkl. skitsering, arbejdstegning, mønsterkonstruktion, tilretning og det endelige produkt opsyes indeholdende diverse teknikker og afslutninger.

Opgaverne bliver løst teknisk som til en fabriksproduktion, hvor der samtidig er maksimalt fokus på og krav til høj kvalitet i forarbejdning og finish – produkter, hvor der er kræset for detaljerne.

Se flere detaljer i vores brochure her >>